TRATA 2.1

S projektom Trata, industrijska cona za 21. stoletje (Trata 2.1) spodbujamo zaposlene v industrijski coni Trata k spremembi potovalnih navad, povečujemo število prihodov na delo na trajnostni način in s tem prispevamo k ublažitvi podnebnih sprememb. Projekt Trata 2.1 sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP v višini cca 1.1 mio. EUR (več na www.norwaygrants.si).

"
Vabljeni da sledite projektu na IG profilu ter na FB in LinkedIn profilih Razvojne agencije Sora, naročite pa se lahko tudi na novice projekta. Za angleško stran sledite povezavi / For english page follow link.  
"

O projektu

V industrijsko cono Trata na severovzhodu Škofje Loke dnevno prihaja na delo okoli 5000 zaposlenih. Po ocenah treh podjetij, ki sodelujejo pri projektu (Knauf Insulation, LTH Castings, Sibo G) okoli 94 % zaposlenih na delo prispe z avtomobilom, kar povzroča prometne zastoje, zmanjšano varnost v prometu, izpuste toplogrednih plinov in s tem niža kvaliteto življenja na širšem območju.

Na ravni industrijskih con v Sloveniji ne obstajajo nobene smernice za reševanje izzivov trajnostne mobilnosti, prav tako na ravni industrijske cone Trata ni pripravljen noben strateški dokument, ki bi reševal omenjene izzive. Zato smo se različni partnerji iz javnega sektorja, razvojnih agencij, gospodarstva in eksperti s področja trajnostne mobilnosti (Občina Škofja Loka, kot vodilni partner, Razvojna agencija Sora, IPOP, Cipra Slovenija, Cipra International ter podjetja Knauf Insulation, LTH Castings ter SIBO G.) povezali v konzorcij in prijavili skupen projekt v katerem bomo spodbujali zaposlene, da na delo prihajajo na trajnosten način. S pozitivno spremembo potovalnih navad zaposlenih bomo prispevali k ublažitvi podnebnih sprememb.

Projekt se bo izvajal do 30. 04. 2024 in je vreden 1.070.023,60 €, sofinancirajo pa ga Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora.

 

 

V okviru projekta bo Občina Škofja Loka zgradila manjkajoč del dvosmerne kolesarske steze v vzhodnem delu poslovne cone in povezala industrijsko cono Trata z Godešičem. Sodelujoča podjetja bodo dobila individualne mobilnostne načrte s konkretnimi ukrepi za spodbujanje zaposlenih k trajnostnemu načinu prihoda na delo in mobilnostnega menedžerja, ki bo bdel nad procesom. Vsako podjetje bo pridobilo kolesarnico, kupilo električna kolesa za zaposlene in postavilo električno polnilnico za električna kolesa. Kako podjetja v tujini spodbujajo svoje zaposlene, da na delo prihajajo na trajnosten način si bomo ogledali v Liechtensteinu, kjer bomo pri tamkajšnjih podjetjih spoznali primere dobrih praks in to prenašali v škofjeloško okolje. V sklopu projekta bomo pripravili smernice za reševanje izzivov trajnostne mobilnosti na ravni industrijskih con v Sloveniji, ki bodo temelj za podobne projekte v državi.S promocijskimi in organizacijskimi ukrepi bomo prednosti trajnostnih oblik mobilnosti predstavljali zaposlenim in jih nagovarjali k spremembi načina prihoda na delo; naš cilj je, da bi vsaj 4 % zaposlenih v sodelujočih podjetjih spremenilo svoje potovalne navade v smer trajnostnih oblik mobilnosti in tako postavili dober zgled za ostala podjetja v IC Trata in širše. Naša želja je, da bi to pilotno povezovanje in sodelovanje med podjetji v industrijski coni, občino, razvojno agencijo in strokovnjaki Škofjo Loko pripeljalo med najboljše slovenske zgodbe s področja trajnostne mobilnosti.

"
Namen projekta Trata, industrijska cona za 21. stoletje, je zaposlene v industrijski coni Trata spodbuditi k spremembi potovalnih navad, povečati število prihodov na delo na trajnostni način in s tem prispevati k ublažitvi podnebnih sprememb.
"


Glavne projektne aktivnosti:

 • Izgradnja 300 m manjkajoče kolesarske povezave – manjkajoč del dvosmerne kolesarske steze v vzhodnem delu poslovne cone, ki povezuje industrijsko cono Trata z Godešičem
 • Nakup in montaža kolesarnic* za zaposlene
 • Nakup e-koles* za spodbujanje uporabe kolesa za vsakodnevni prihod na delo
 • Nakup in postavitev polnilnic* za e-kolesa
 • Promocijski in organizacijski ukrepi za spodbujanje trajnostnih prihodov zaposlenih na delo

* v skladu s projektno dokumentacijo • Razvoj 3 mobilnostnih načrtov za sodelujoča podjetja: Knauf Insulation, Sibo G, LTH Castings
 • Usposabljanje mobilnostnih managerjev v vsakem od treh sodelujočih podjetjih; vzpostava spletne učilnice z izobraževalnim modulom za koordinatorja mobilnosti
 • Priprava smernic za reševanje izzivov trajnostne mobilnosti na ravni industrijskih con v Sloveniji
 • Študijski obisk v tujini – seznanjanje z dobrimi praksami za implementacijo na območju Škofje Loke
 • Digitalni zbornik dobrih praks upravljanja mobilnosti v podjetjih.

* v skladu s projektno dokumentacijoCiljne skupine projekta so:

 • Zaposleni in vodstvo v podjetjih sodelujočih v projektu
 • Ostali zaposleni v IC Trata
 • Lokalna skupnost
 • Odločevalci in zakonodajalci

Povezava do spletne strani nosilca programa: https://www.norwaygrants.si/Ključni rezultati projekta:

Ključna cilja projekta sta:

 • Povečati delež zaposlenih, ki uporabljajo trajnostne oblike mobilnosti za potovanje na delo in službene poti, za vsaj 4 %.
 • Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Z dosego ključnih rezultatov projekta bomo bistveno prispevali k rezultatu programa »Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje« .Finančna podpora projekta:

Projekt Trata 2.1 sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP v višini 1.070.023,60 EUR.

Več na https://www.norwaygrants.si/

Finančni mehanizem EGP predstavlja prispevek Islandije, Lihtenštajna in Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.

Pomembne povezave:

Kontaktna oseba:

Katarina Sladoljev, Razvojna agencija Sora,

Vodja komunikacij na projektu Trata 2.1;

E: katarina@ra-sora.si; T: 040 390 623

Partnerji

        

Vir fotografij: arhiv Občine Škofja Loka, Pexels, arhiv Katarina Sladoljev, Freepik

»Spletna stran je nastala s finančno podporo Finančnega mehanizma EGP. Za vsebino spletne strani je odgovorna izključno Razvojna agencija SORA in zanjo v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.«

Trata 2.1

Prelistaj:

Zloženka Trata 2.1 (.pdf)

Podobni projekti

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.