Uspehi projekta Trata 2.1 predstavljeni na svetovni dan Zemlje

23. aprila 2024
"
Cilji pilotnega projekta Trata 2.1 so bili doseženi in preseženi. Ključnega pomena je bilo sodelovanje.
"

Na svetovni dan Zemlje smo v škofjeloški industrijski coni Trata predstavili dosežke projekta, s katerim smo dobro leto in pol spodbujali zaposlene, da na delo pridejo trajnostno. Trata 2.1 je pilotni projekt v slovenskem prostoru, ki se ukvarja z upravljanjem mobilnosti v poslovnih in industrijskih conah. Glavni cilj projekta je bil spremeniti potovalne navade zaposlenih za vsaj 4 % v smeri trajnostne mobilnosti. Ta cilj je bil ne samo dosežen ampak presežen na ravni projekta. Kot je poudaril župan občine Škofja Loka, Tine Radinja, je bilo ključnega pomena za to sodelovanje različnih projektnih partnerjev, od katerih je vsak v partnerstvo prinesel svoje znanje, izkušnje in perspektivo. Gašper Kleč, v. d. direktorja Razvojne agencije Sora in idejni vodja projekta je apeliral na odločevalce, da tudi za podjetja namenijo finančne iniciative, ki jih bodo stimulirale k vpeljavi ukrepov za spodbujanje trajnostne mobilnosti, oni pa bodo motivirali svoje zaposlene. Katarina Sladoljev, vodja komunikacij projekta Trata 2.1, je predstavila vrsto dosežkov pripravljenih v sklopu projekta, na voljo vsem, ki se odločijo stopiti na pot trajnostne mobilnosti.“V začetku projekta smo si zadali cilj, da pri vsaj 4 % zaposlenih v podjetjih, s katerimi sodelujemo v projektu, spremenimo način prihoda na delo, kar smo dosegli in tudi presegli. Odlično je bilo sodelovanje različnih projektnih partnerjev v obliki medsebojne podpore, vsaj je prinesel svojo perspektivo, kar zagotavlja uspešno zaključene projekte.” Tine Radinja, župan občine Škofja LokaGašper Kleč, v. d. direktorja Razvojne agencije Sora in idejni vodja projekta Trata 2.1 je povedal, da se je ideja porodila ob razmišljanju, da so »poslovne cone v Sloveniji veliki generatorji prometa, z njimi pa se nihče sistematično ne ukvarja.« Glavna ideja projekta je bila povezati glavna podjetja v IC Trata, lokalno skupnost, različne strokovne inštitucije in se sistematično lotiti izzivov mobilnosti, ki jih predstavlja območje z cca. 3000 zaposlenimi. Izpostavil je, da je bilo ključnega pomena imeti v partnerstvu »prave osebe na strani podjetij, ki so bili zelo dobri motivatorji. Projektne partnerje so spodbujali z zelo preprostimi vprašanji in izzivi, na katere ni bilo vedno odgovora, oz. na katere nismo pomislili v času priprave. Projekt se je pokazal kot res dober pilot, ki ga z veseljem predstavimo drugim poslovnim in industrijskim conam.« Apeliral je na odločevalce, ki namenjajo različne podporne programe lokalnim skupnostim, da tudi za podjetja namenijo finančne iniciative, ki jih bodo stimulirale k vpeljavi ukrepov za spodbujanje trajnostne mobilnosti, oni pa bodo motivirali svoje zaposlene.Katarina Sladoljev, vodja komunikacij za projekt Trata 2.1, je udeležence popeljala po poti trajnostne mobilnosti, po kateri so skupaj s partnerji projekta stopali dobro leto in pol. Kot temelj je poudarila pomen dobro zastavljenega mobilnostnega načrta, s katerim so si podjetja na podlagi podrobnih analiz stanja zadala cilje in določila ukrepe za dosego le-teh. Mobilnostni koordinatorji, imenovani v vsakem od podjetij, so skrbeli za uvajanje infrastrukturnih, organizacijskih in promocijskih ukrepov, ki so na koncu projekta dali pozitivne merljive rezultate. Ob tej priložnosti je poudarila pomen Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP), podprtega s strani držav donatoric, Islandije, Lihtenštajna in Norveške, ki je dal finančni zagon projektu. Zahvalila se je partnerjem za odlično, proaktivno sodelovanje in pozdravila možnost nadaljevanja sodelovanja tudi po zaključku projekta.

 

 

V sklopu projekta je bilo pripravljenih nekaj priročnikov, namenjenih podjetjem in ustanovam, ki se podajajo na pot trajnostne mobilnosti, za učenje in inspiracijo. Na spletni strani www.ra-sora.si/trata21 tako najdete zbornik Dobre prakse uvajanja trajnostne mobilnosti v podjetjih in ustanovah in Priporočila za upravljanje mobilnosti v poslovnih conah. Na voljo pa je tudi Spletna učilnica za mobilnostne koordinatorje, ki uporabnike skozi interaktiven način seznani z glavnimi elementi upravljanja mobilnosti.

Udeleženci so na lokaciji dogodka lahko videli tudi infrastrukturne in organizacijske ukrepe, ki so bili implementirani tekom trajanja projekta. Dodatno postajo sistema izposoje mestnih koles eKOLOka, ki je locirana pri podjetju LTH Castings, električna kolesa, ki so jih podjetja pridobila za uporabo zaposlenih, pokrite in varovane kolesarnice s polnilnico za električna kolesa in prvo parkirišče namenjeno sopotništvu v Sloveniji pred podjetjem LTH Castings. Udeleženci pa smo lahko preizkusili tudi kolesarsko povezavo, ki je bila zgrajena v sklopu projekta Trata 2.1 in ugotovili, da je zelo udobna za kolesarjenje.

Projekt Trata 2.1 je pokazal, da so spremembe navad možne tudi v relativno kratkem času, da si zaposleni želijo trajnostno prihajati na delo, na delodajalcih, lokalnih in državnih odločevalcih pa je, da tak način omogočijo in spodbujajo. Na tem področju je še veliko potenciala za izboljšave, zato se, kot je omenil župan občine Škofja Loka že oziramo v smeri projekta Trata 2.2.

 

FOTO: Ženja Brezovar, Anita Pokorn-Oman, Katarina Sladoljev

Zapisala: Katarina Sladoljev

 

 S projektom Trata, industrijska cona za 21. stoletje (Trata 2.1) spodbujamo zaposlene v industrijski coni Trata k spremembi potovalnih navad, povečujemo število prihodov na delo na trajnostni način in s tem prispevamo k ublažitvi podnebnih sprememb.

Če želite izvedeti več o spreminjanju potovalnih navad v bolj trajnostne oblike mobilnosti, vas vabimo, da nam sledite na spletni strani in Instagram profilu projekta @trata2.1, vabljeni pa tudi, da se prijavite na novice o projektu.

Projekt Trata 2.1 sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP v višini cca 1,1 mio EUR. Več na www.norwaygrants.si.

 

 

 

Vodilni partner projekta: Občina Škofja Loka

Partnerji projekta: Razvojna agencija SORAIPoP – Inštitut za politike prostora, CIPRA SlovenijaCIPRA InternationalKnauf Insulation d. o. o.LTH Castings d. o. o.SIBO G. d. o. o.

 

Deli na socialna omrežja

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.