V temeljih so stališča raznolikih deležnikov z območja Jelovice enotna

27. marca 2023
"
V temeljih so stališča raznolikih deležnikov z območja Jelovice enotna.
"

Za namen priprave Modela upravljanja smo od decembra 2022 do marca 2023 izvedli številna srečanja z raznolikimi deležniki v petih občinah, ki vključujejo območje Jelovice. Pridobitev mnenj in različnih stališč s strani deležnikov predstavlja pomembna izhodišča za pripravo treh stebrov Modela upravljanja: narava, gospodarstvo in kultura.

Zavod RS za varstvo narave, je organiziral srečanja z lovskimi družinami LD Selca, LD Železniki, LD Sorica, LD Jelovica Ribno in LD Kropa.

Zavod za gozdove Slovenije je preko svojih projektnih skupin organiziral srečanja s partnerji projekta LIFE Lynx in LIFE Wolfalps EU, srečali pa smo se tudi z lovskim društvom LD Jošt Kranj.

Prav tako smo poglede na upravljanje območja in izzive poslušali s strani srečanja s pašno skupnostjo in s predstavniki turizma z vseh petih občin z območja Jelovice.

Ker si želimo, da Model upravljanja:

smo pogovore opravili tudi s predstavniki vseh petih občin z območja Jelovice, z Občinami Železniki, Bohinj, Bled, Radovljico in Mestno občino Kranj.

Veseli nas dejstvo, da so glavne usmeritve vseh deležnikov enotne: usmerjen in trajnostni razvoj območja, ki temelji na ohranjanju narave.

Pri pripravi izhodišč izdelave Modela upravljanja sodelujemo tudi s predstavniki splošne javnosti, ki predstavljajo glas ljudstva in so bili udeleženi v prvi fokusni skupini. Fokusno skupino predstavljajo: predstavniki lovcev, gozdarjev, turizma, naravovarstva, kulture ter predstavnik lastnikov zemljišč.

Deležniki ne podpirajo asfaltiranja ceste čez Jelovico, prav tako jih moti neusmerjeno obiskovanje območja (hoja izven urejenih poti, vožnja z motornimi vozili (štirikolesniki, snežne sani, motokros) v naravnem okolju. Na nekaterih območjih občutijo negativen vpliv gozdnih prometnic. Deležniki so izrazili jasna stališča, da si množičnega obiska Jelovice ne želijo in naj razvoj temelji na butičnem in usmerjenem turizmu s poudarkom na ohranjanju kulturne krajine, naravne in kulturne dediščine območja.

Predstavniki lovcev in pašne skupnosti so zaskrbljeni predvsem zaradi naraščajočih primerov konfliktov ob ponovni naselitvi volka, ki sicer ni predmet projekta, predstavlja pa pomemben izziv območja, za katerega je potrebna sistemska rešitev.

Deležniki so enotni, da si želijo ohraniti naravo in kulture Jelovice, za kar je potrebno  sodelovanje  in komuniciranje med vsemi uporabniki prostora.

Le tako lahko zagotovimo, da bodo vrednote vsake skupine upoštevane v največji možni meri.

EEA and Norway Grants Slovenia, Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije, CIPRA, CIPRA Slovenija, Razvojna agencija Sora Občina Železniki, Mestna občina Kranj, Občina Radovljica, Občina Bohinj, Občina Bled

Projekt JeloviZA sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP. Namen projekta je s sanacijo gozda, opolnomočenjem in izobraževanjem ciljnih skupin omogočiti participativno pripravo Modela upravljanja ter s tem prispevati k večji podnebni odpornosti Jelovice.

 foto: APO, arhiv Razvojne agencije Sora

 

 

 

Deli na socialna omrežja

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.