»Vavčerji iz sredstev REACT EU«

12. oktobra 2021
"
Poleg že znanih javnih pozivov je Slovenski podjetniški sklad 17. 09. 2021, objavil tudi Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA).
"

 

Jeseni 2021 je Slovenski podjetniški sklad pričel z objavami vavčerskih javnih pozivov iz sredstev REACT EU.

Poleg že znanih javnih pozivov je Slovenski podjetniški sklad 17. 09. 2021, objavil tudi Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA).

Javni poziv sofinancira upravičene stroške zunanjega izvajalca za izdelavo LCA analize. Skladna mora biti s standardom 14040 in 14044 in v skladu s Priročnikom ILCD (https://eplca.jrc.ec.europa.eu/ilcd.html). Izdelana ne sme biti pred objavo javnega poziva.

V okviru javnega poziva se sofinancira do 60 % upravičenih stroškov, pri čemer vrednost sofinanciranja ne sme biti nižja od 3.000,00 eur in ne višja do 9.999,99 eur. Kot pri vseh vavčerjih se tudi pri tem javnem pozivu sofinanciranje izvaja v okviru sheme de minimis.

Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Kot pravne ali fizične osebe se morajo ukvarjati z gospodarsko dejavnostjo. Prosilci morajo biti registrirani kot kapitalske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki. Posebej je potrebno poudariti, da morajo imeti prosilci na dan oddaje vloge vsaj 3 zaposlene po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Poleg že omenjenega kriterija ciljnih skupin za prosilce veljajo tudi ostali pogoji kandidiranja, ki so navedeni na drugi in tretji strani javnega poziva.

Pri prijavi je pomembno, da prosilci ob prijavi v vlogi navedejo zunanjega izvajalca, ki jim bo pripravil LCA analizo. Prosilci si ga izberejo iz evidence izvajalcev (https://evidence.spiritslovenia.si). Pred oddajo vloge z njim opravijo »Predhodni posvet« povezan z izvedbo LCA analize.

Novi izvajalci se v evidenco lahko vpisujejo sproti. Seveda pa morajo za vpis ustrezati določenim kriterijem (https://www.spiritslovenia.si/resources-new/vsebine/SPIRIT/Razpisi/375/Popravek_povabilo_strokovnjaki_LCA.pdf).

Zahtevki s prilogami se tako kot sama prijava na javni poziv oddajajo preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada (https://eportal.podjetniskisklad.si). Vsebovati morajo sledeče priloge:

Pri oddaji zahtevkov je pomembno, da jih prosilci oddajo v roku.

Poleg pravkar omenjenega javnega poziva je na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada (https://podjetniskisklad.si/sl/) objavljenih še nekaj vavčerskih javnih pozivov, ki jih navajamo v nadaljevanju:

 1. Vavčer za patente, modele in znamke – objava 24. 09. 2021,
 2. Vavčer za tržne raziskave tujih trgov –objava 8. 10. 2021,
 3. Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih –objava 17. 09. 2021,
 4. Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino – objava 17. 09. 2021,
 5. Vavčer za pripravo digitalne strategije –objava 01. 10. 2021,
 6. Vavčer za dvig digitalnih kompetenc – objava 8. 10. 2021,
 7. Vavčer za kibernetsko varnost – objava 01. 10. 2021,
 8. Vavčer za statusno preoblikovanje družb – objava 24. 09. 2021,
 9. Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM – objava 24. 09. 2021,
 10. Vavčer za prenos lastništva – objava 10. 09. 2021,
 11. Vavčer za prototipiranje – objava 24. 09. 2021.

 

Načeloma (v kolikor ni v javnem pozivu drugače zapisano) velja, da so upravičeni stroški vseh vavčerjev (iz sredstev REACT EU) od 01. 01. 2021 dalje. Prijavitelji morajo imeti na dan oddaje vloge najmanj enega zaposlenega. Do sredstev so upravičene gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge. Vavčer za dvig digitalnih kompetenc ter Vavčer za digitalni marketing omogočata prijavo tudi socialnim podjetjem.

Vavčer za digitalni marketing je trenutno še v pripravi. Vsem, ki njegovo objavo že težko pričakujejo, toplo priporočamo, da se prijavijo na e-novice Slovenskega podjetniškega sklada (https://podjetniskisklad.si/sl/).

 

Pripravila: Jana Šifrar

Datum: 12.10.2021

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Deli na socialna omrežja

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.