Z interpretacijo ohranjamo kulturno dediščino na Jelovici

12. aprila 2023
"
Z interpretacijo ohranjamo kulturno dediščino na Jelovici
"

Marca smo se na Sorici sestali zainteresirani in vešči novega znanja o prepoznavanju in podajanju vrednot. Tovrstnemu podajanju strokovno rečemo interpretacija dediščine, ki služi kot izjemno orodje za prenos lokalnih vrednot tako samim prebivalcem kot obiskovalcem.

Kaj je vrednota? Lahko je za vsakega izmed nas nekaj drugega, oz. je za nekoga nekaj vredno, kar za drugega ni. Kot prvo je torej pomembno vedeti, kaj želimo interpretirati. Ko opredelimo nam pomembno vrednoto npr. ohranjeni jeloviški gozdovi, je kot drugo pomembno poznavanje občinstva oz. ciljne skupine, ki jo nagovarjamo. Če nagovarjamo otroke, se bomo interpretacije vrednote lotili na povsem drugačen način kot če nagovarjamo naprimer skupino zeliščarjev, spet drugače pa bomo podajali isto vrednoto skupini kamperjev. Ko se seznanimo s pričakovanji, zanimanjem in zahtevami ciljne skupine, ki jo nagovarjamo ali želimo nagovoriti, lahko planiramo podajanje vrednote na način, da pri publiki vzbudimo občutek do vrednote. Le z vzbujanjem čustev in sočasno zaželeno fizično izkušnjo bo prejemnik interpretacije vrednoto tudi ozavestil. Te izkušnje se bo spominjal, jo potencialno širil med znance in s tem širil zavedanje o utripu določene lokalne skupnosti.

Vrednot ni nujno interpretirati z namenom širjenja turizma in vabljenja širših množic ljudi, ampak je interpretacija še posebej učinkovito orodje pri ozaveščanju o pomembnosti določenega npr. zavarovanega območja, oz. področja, kjer želimo ohraniti mir. Vzpostavimo t.i. mehko usmerjanje obiska, kjer na privlačen način sporočamo pravila vedenja. Izziv takšne interpretacije je seveda še večji, kadar prejemnik ne pride v stik z območjem in mu zato manjka lastna izkušnja doživljanja območja. Ključni pomen pri tovrstnih interpretacijah so lokalni prebivalci, ki lahko najbolj doživljajsko, mogoče s pretiranim čustvovanjem, nagovorijo publiko.

Udeleženci delavnice smo se v praktičnem delu preskusili v prepoznavanju snovnih in nesnovnih vrednot naravne dediščine Jelovice ter izkusili različnost udeležencev pri podajanju pomena določenim vrednotam. Za domačo nalogo smo si navzoči zadali nove izzive tem na področju dela, saj je podajanje vsebine delavnice na interpretacijski način, v nas vzbudilo zanimanje po nadaljnjem raziskovanju tematike in implementaciji načel v praksi.

Delavnica Interpertacija dediščine se je odvila v sklopu projekta JeloviZA. Namenjena je bila deležnikom, tako lokalnim prebivalcem kot strokovni javnosti, ki deluje na območju Jelovice. Le z razumevanjem podajanja kulturno dediščino Jelovice bomo lahko le to tudi ohranili.

Kristina Stakne, vodja projekta JeloviZA 

 

EEA and Norway Grants Slovenia, Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije, CIPRA, CIPRA Slovenija, Razvojna agencija Sora Občina Železniki, Mestna občina Kranj, Občina Radovljica, Občina Bohinj, Občina Bled

Projekt JeloviZA sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP. Namen projekta je s sanacijo gozda, opolnomočenjem in izobraževanjem ciljnih skupin omogočiti participativno pripravo Modela upravljanja ter s tem prispevati k večji podnebni odpornosti Jelovice.

 

 

 

Deli na socialna omrežja

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.