Začetek ocenjevanja škode v gospodarstvu zaradi posledic poplav v avgustu 2023

17. avgusta 2023

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je začelo z oceno škode v gospodarstvu po avgustovih poplavah in plazovih. Obrazec za oceno škode in vlogo za dodelitev predplačila morajo oškodovanci iz gospodarstva izpolniti skladno z navodili ministrstva ter obrazec poslati na ministrstvo najkasneje do 1. 9. 2023.

Ocena škode v gospodarstvu, ki jo bodo oškodovanci iz gospodarstva posredovali, bo osnova za ukrep »Predplačila za pomoč v gospodarstvu« iz Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) ter nato tudi za nadaljnje postopke za pridobitev sredstev (subvencij) za povračilo škode v gospodarstvu.

Izpolnjen obrazec morajo upravičenci poslati na enega od dveh načinov:

 

UPRAVIČENCI DO POMOČI

Upravičenci do pomoči morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  1. Imajo sedež v Republiki Sloveniji
  2. Imajo sedež in/ali poslovno enoto v prizadetih občinah
  3. So utrpeli naslednje vrste škode:

Opozorilo: ocena škode na poslovnih stavbah ni vključena v to oceno škode, saj jo bodo oškodovanci prijavili svoji občini na posebnem obrazcu, ki ga izda občina (obrazec 4 iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode).

  1. Ne morejo poslovati ali imajo oteženo poslovanje zaradi posledic poplave v avgustu 2023.

 

OPOZORILA:

 

Več informacij na naslovu: Začetek ocenjevanja škode v gospodarstvu zaradi posledic poplav v avgustu 2023 | GOV.SI

Navodila za izpolnjevanje poenostavljenega obrazca za oceno škode v gospodarstvu in vloge za dodelitev predplačila: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MGTS/Dokumenti/20230816-POPLAVE-avgust/NAVODILO-za-izpolnjevanje-obrazca-za-oceno-skode-poplave-2023.pdf

Poenostavljen obrazec za oceno škode v gospodarstvu in vloga za dodelitev predplačila: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MGTS/Dokumenti/20230816-POPLAVE-avgust/OBRAZEC-z-izjavo-poplave-2023.docx

Deli na socialna omrežja

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.