Zadovoljstvo s sistemom izposoje koles eKOLOka

29. novembra 2023
"
Hvala vsem za vaša mnenja in konstruktivne predloge. Le če vemo, kaj je potrebno izboljšati, lahko to izboljšamo.  
"

Razvojna agencija Sora je za Občino Škofja Loka izvedla analizo uporabniške izkušnje s sistemom izposoje koles eKOLOka.

EKOLOka je sistem izposoje koles, ki v okviru Gorenjska.Bike deluje v Škofji Loki. Namen sistema je na ugoden način uporabnikom zagotavljati alternativo uporabi avtomobila s parkirišči za izposojo in vračilo koles na bolj frekventnih lokacijah.

Pri preučevanju uporabniške izkušnje smo pogledali objave o sistemu eKOLOka, različne oblike registracije, spletno stran mobiln.si in samo izkušnjo z izposojo kolesa.

V sklopu zbiranja podatkov smo v septembru izvedli skupinsko testiranje uporabniške izkušnje s kolektivom Razvojne agencije Sora, kjer smo šli preko celotne izkušnje uporabnika od registracije in ustvarjanja uporabniškega profila do same uporabe sistema izposoje in koles.

Jeseni smo nato izvedli tudi javno anketo o uporabi sistema eKOLOka. Z anketo o uporabniški izkušnji s sistemom eKOLOka, ki smo jo izvedli med uporabniki sistema, smo želeli dobiti konstruktivno povratno informacijo o zadovoljstvu uporabnikov z načini registracije in izposojo koles eKOLOka, zadovoljstvo z navadnimi in električnimi kolesi eKOLOka, zadovoljstvo z infrastrukturo in predloge za izboljšave.Prejeli smo 64 odgovorov. Skoraj 60 % anketirancev je moškega spola in nekaj več kot 40 % ženskega spola. Povprečna starost anketirancev je 40 let, najmlajši anketiranec je star 16 let in najstarejša anketiranka 66. Dve tretjini anketirancev je iz Škofje Loke, ostali pa iz Kranja, Ljubljane in okolice Škofje Loke.

Od 64 odgovorov, ki smo jih prejeli, je 49 anketirancev sistem izposoje eKOLOka že uporabilo, 15 pa ne.

 

Največ uporabnikov za sistem izposoje eKOLOka zve preko spleta in fizično, na postaji.

Z informacijami prejetih na spletu so uporabniki v večini zadovoljni ali zelo zadovoljni.

"
Veliko uporabnikov je hkrati s konstruktivnimi predlogi sistem izposoje tudi pohvalilo, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.
"


Mobilna aplikacija mobiln.si je eden od načinov za registracijo za uporabo sistema izposoje koles in kasneje samo izposojo. O aplikaciji smo spraševali tudi v anketi o uporabniški izkušnji s sistemom eKOLOka.

Večina uporabnikov je zadovoljnih ali zelo zadovoljnih z potekom registracije preko aplikacije Mobiln.si.Anketirance smo v anketi o uporabniški izkušnji spraševali tudi, kako so zadovoljni s potekom registracije za eKOLOka na TIC. Odgovorili so, da so večinoma zadovoljni in predlagali nekaj dodatnih možnosti za plačevanje, manj potrebnih podatkov za registracijo in s tem skrajšanje časa potrebnega za registracijo.

Z načinom izposoje kolesa je večina uporabnikov, ki so odgovarjali na anketo o uporabniški izkušnji s sistemom izposoje eKOLOka zadovoljnih ali zelo zadovoljnih. Nekaj več nezadovoljstva je z delovanjem sistema izposoje. Uporabniki priporočajo dodajanje QR kode, sistem obveščanja o izposoji podoben drugim sistemom izposoje in predvsem izboljšanje načina vračila koles, ki je najbolj pereč izziv uporabnikov.

Med anketiranci, ki so do sedaj že uporabljali sistem izposoje eKOLOka jih dobri dve tretjini uporablja električna kolesa in ena tretjina navada kolesa.

Uporabniki so najbolj zadovoljni z geometrijo navadnih koles eKOLOka, najmanj pa z opremo. Moti jih predvsem kakovost koles, nedelovanje luči in gumijaste ročke. Predlagajo bolj redno pregledovanje in servis koles.

Pri e-kolesih sistema so uporabniki najbolj zadovoljni z geometrijo kolesa in enostavnostjo uporabe električnega pogona, najmanj pa z opremo in delovanjem električnega pogona.

Pri e kolesih uporabniki svetujejo boljše vzdrževanje, prikazovalnik stanja baterije in dodatno zaščito motorja.

Veliko uporabnikov je nakazalo tudi na problem vandalizma, ki je velik vzrok za predčasno uničenje koles in slabšo kakovost uporabniške izkušnje.

 

 Uporabnike smo vprašali tudi za mnenje glede kolesarske infrastrukturo. Z njo so v Škofji Loki srednje zadovoljni. Najbolj so zadovoljni z označenostjo, najmanj pa z zveznostjo infrastrukture.

Predloge za izboljšave so dali predvsem na področju izboljšanja udobja vožnje, povečanju varnosti in zveznosti, povečanja nadzora in spodbujanja uporabe, predlagali pa so tudi nekaj novih kolesarskih povezav, novih postaj sistema eKOLOka in še boljše povezovanje JPP in sistema izposoje.

Anketa je še vedno na voljo na povezavi https://forms.gle/f21ZiV8fudKSHJNu8 – veseli bomo dodatnih mnenj in konstruktivnih predlogov za izboljšave.

 

S kolesom se v Loki daleč pride.

Anketo o uporabniški izkušnji smo izvedli v sklopu projekta Kolesarska povezava Škofja Loka – Virmaše. Projekt delno sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija preko Evropskega sklada za regionalni razvoj in delno Občina Škofja Loka.

 

FOTO: Lea Kimovec, Katarina Sladoljev

Zapisala: Katarina Sladoljev

Deli na socialna omrežja

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.