Zaključni dogodek projekta CCI4Tourism

"
Decembra so se partnerji projekta CCI4TOURSIM srečali v Solunu na zaključenm dogodku.
"

ZAKLJUČNI DOGODEK CCI4TOURISM

PREDSTAVILI SMO KLJUČNE REZULTATE PROJEKTA ZA RAZVOJ TRAJNOSTNIH TURISTIČNIH MODELOV V JADRANSKO-ZIONSKI REGIJI

 

1. decembra 2022 je v Solunu v Grčiji potekal zaključni dogodek projekta CCI4TOURISM. To je bila priložnost za predstavitev ključnih rezultatov projekta in deljanje pomembnih izkušenj krepitve sodeloavnj med sektorjem KKI Kulturnih in kreativnih industrij za valorizacijo kulturne dediščine.

Transnacionalni dogodek je gostil projektni partner Business and Cultural Development Center (KEPA) iz Soluna, udeležili pa so se ga projektni partnerji, upravičenci projekta in drugi gostje.

Dogodek sta odprla predstavnik regije Srednje Makedonije, namestnik guvernerja za digitalno upravljanje Angelos Charisteas in Davide de Nicolò, glavni projektni direktor vodilnega partnerja Tecnopolis Science and Technology Park (TNO). Ta je na kratko predstavil projekt in opozoril na neugodne razmere zaradi epidemije covida 19, ki je dobršen del časa spremljala izvedbo projekta.
Ne glede na te okoliščine je v zadnjih treh letih 9 projektnih partnerjev projekta CCI4TOURISM razvijalo vsebine in strategije, ki so opazno izboljšale podjetniške sposobnosti in medsektorsko sodelovanje upravičencev, ki delujejo na področju kulturnih in kreativnih industrij.

Partnerstvo projekta CCI4TOURISM je doseglo tri najpomembnejše cilje: transnacionalno strategijo za krepitev znanj in kompetenc KKI, transnacionalni akcijski načrt za ponudbo »kulturnega turizma 4.0« na celotnem območju AI in vzpostavitev mreže kreativnih vozlišč za valorizacija dediščine.
Da bi dosegli te glavne rezultate, so partnerji izvedli veliko različnih dejavnosti in delali na različnih potrebnih dokumentih, ki so zagotovili okvir in osnovo za naslednje korake. Zelo pomembne so Smernice za podporo KKI za turistični trg na območju Adrion, ki jih je predstavila Claudia Baracchini iz centra za raziskave in prenos tehnologije Friuli Innovazione (FINN).
Partnerstvo je vzpostavilo mrežo kreativnih vozlišč, imenovano CAST INICIATIVE, katere poslanstvo je podpirati medsebojno povezovanje med kulturno in kreativno industrijo ter turistično industrijo za razvoj in zagotavljanje kreativnih in trajnostnih turističnih produktov ter izvajanje pozitivnih trajnostnih praks v obeh sektorjih. Kot je pojasnil Goran Pavlov iz centra IRI (Hrvaška), je eden najpomembnejših ciljev zagotoviti dolgoročno vzdržnost aktivnosti pobude CAST, ki temelji na transnacionalni strategiji in akcijskem načrtu.

Vsaka partnerska organizacija je ustanovila svoje lokalno ustvarjalno središče, ki je del mreže kreativnih središč. Svojo usmeritev, specializacijo delovanja in izkušnje sta prikazali vodji lokalnega vozlišča Tamara Paleka in Branka Nakić iz Agencije za razvoj podeželja Zadarske županije (AGRRA) ter on-line Vladimir Amidžić iz Agencije za razvoj mesta Banja Luka (CIDEA).

Zadnji del dogodka je bil posvečen izzivom in prihodnjim priložnostim za Jadransko-jonski kulturni turizem 4.0. S tega vidika je Claudia Baracchini delila ključne prednostne naloge transnacionalne strategije, ki so skupna merila uspešnosti, digitalno in zeleno središče znanja, nadnacionalni gotomarket ter vzajemno učenje in mreženje.
Katarina Sekirnik iz Razvojne agencije Sora (RAS) iz Slovenije in Jano Puškar iz Sklada za evropske zadeve AP Vojvodine (FEP) sta delila nekaj skupnih izkušenj pri izvajanju mehanizma Pilot Actions, ki se je izkazal kot koristno podporno orodje pri hibridizaciji obeh sektorjev. To so ponazorili s konkretnimi primeri izmenjave izkušenj, ki so jih predstavili upravičenci in partnerji pilotnih akcij iz Slovenije, Srbije in Grčije.
Zaključni govor je bil dodeljen Francesci Imperiale, izredni profesorici poslovne administracije in strokovnjakinji za management CCI Univerze v Salentu.
Nazadnje je Stavros Mantzanakis, moderator iz Helenos Consulting, izpostavil nekaj končnih pripomb, ki bi jih lahko povzeli kot: “Projekt CCI4TOURISM ima velike prednosti in izvaja strateško predvidevanje z dolgoročno strategijo in časovnim načrtom z ukrepi”.
Iskrena hvala ekipi KEPA, Poppy Oikonomou, Angeliki Barakli in Nikos Rovatsos, ki so nas gostili in organizirali zaključno konferenco, ki je bila odlična priložnost za zaključne izmenjave med aprtnerji ter diseminacijo in kapitalizacijo projektnih vsebin in dosežkov.

 

Deli na socialna omrežja

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.