Zaključuje se projekt JeloviZA: Vsi si želimo, da Jelovica ostane območje miru na Gorenjskem

29. marca 2024

Zaključuje se projekt JeloviZA: Vsi si želimo, da Jelovica ostane območje miru na Gorenjskem

V aprilu se zaključuje dvoletni projekt JeloviZA, v katerem smo izvajali različne ativnosti za boljšo odpornost gozdov in krepili sodelovanje med različnimi sektorji in prebivalci za ohranjanje narave na Jelovici. Njeni gozdovi so bili v preteklosti močno poškodovani zaradi vetroloma, snegoloma in žledoloma, kasneje pa so ga prizadeli še podlubniki. Projekt JeloviZA je s povezovanjem prebivalcev in občin ter varstva narave, gozdarstva in turizma oblikoval tudi Model upravljanja območja Jelovice, ki bo omogočal trajnostni razvoj za naravo in ljudi.

Štetje prometa: Jelovico obiskujemo z vse bolj različnimi prevoznimi sredstvi

Štetje prometa je potekalo ob koncih tedna avgusta in septembra leta 2022 in 2023. V povprečnem vikendu visoke turistične ali gobarske sezone smo zabeležili med 260 in 300 vozil. Najbolj obremenjena je cesta iz Lipnice proti Goški ravni in Vodiški planini, sledi ji cesta med Rudnim in Nemškim rovtom. Na najbolj obremenjeni cesti se je vozilo pripeljalo vsako minuto in pol, na najmanj obremenjeni cesti pa vsakih 40 minut.

V primerjavi z letom 2010, ko se je štetje prometa že izvajalo, je bilo v avgustu 2022 manj vozil, kar lahko pripišemo predvsem manjši obiskanosti ob prazniku Marijinega vnebovzetja na Vodiški planini. September 2022 je bil v primerjavi z letom 2010 bolj prometno obremenjen, kar pripisujemo dobri gobarski sezoni. Skupno je leta 2022 v primerjavi z letom 2010 nekoliko upadel delež osebnih avtomobilov, narasel pa je delež koles, motorjev in kombijev.

Obnova gozdov: Spodbujamo sadjo avtohtonih drevesnih vrst

Za uspešno obnovo ogolelih površin ter pester in odporen gozd smo na 10 hektarih posadili 24.000 avtohtonih in vrstno pestrih sadik macesna, gorskega javorja, rdečega bora, bukve in jelke.

V projektu JeloviZA smo izvedli tudi primerjalno metodo med naravno pomladitvijo in sadnjo s kombinacijo štirih različnih metod zaščite gozdnega mladja (individualna zaščita z ograjo, kemična zaščita s premazi kemakola, kolektivna zaščita z leseno ograjo in brez zaščite).

Model upravljanja je vodič za skupnostno upravljanje Jelovice

Model upravljanja je dokument, ki podaja predloge za trajno in učinkovito ohranjanje vrednot širšega območja Jelovice. Projektni partnerji smo model upravljanja osnovali na treh vsebinskih stebrih: narava, kultura in gospodarstvo, s poudarkom na turizmu in rekreaciji. V dokumentu so navedeni strateški, operativni cilji ter konkretne usmeritve, ki so lahko osnova za aktualne in bodoče strategije ter programe lokalnih skupnosti. Model vključuje predloge konkretnih projektnih aktivnosti na terenu ter možnosti njihovega financiranja. Dokument je namenjen vsem deležnikom in organizacijam, ki želijo soustvarjati prihodnost in ohranjanje Jelovice.

Vrste Nature 2000 na Jelovici

Jelovica je eno največjih celovitih območij ohranjene narave v Sloveniji, ki je del evropskega naravovarstvenega omrežja Natura 2000. V okviru projekta smo izvajali tudi telemetrijo dveh osebkov divjega petelina. Za življenjski prostor divjih petelinov so zelo pomembna tudi posamična stara drevesa na območju mladovja. Za večjo pestrost življenjskega prostora živalskih vrst, smo na Jelovici zavarovali tudi 30 habitatnih dreves. Postavili smo tudi 25 novih gnezdilnic za sove kozače, naše največje duplarice.

Povezovanje prebivalcev v občinah, ki jih združuje Jelovica

Za prebivalce v petih gorenjskih občinah, ki jih združuje Jelovica, smo organizirali številna srečanja in delavnice (Interpretacija dediščine, Turizem v godznem prostoru, Čutnobiografski sprehod, predavanje Kako gospodariti z gozdom v prihodnosti, predavanja o triprstem detlu, sovi kozači, gozdnem jerebu).

"
Posneli smo tudi 3 kratke filme, ki si jih lahko ogledate na spletni strani: https://www.ra-sora.si/projekt/jeloviza/
"


EEA and Norway Grants Slovenia Zavod za varstvo narave Zavod za gozdove CIPRA CIPRA Slovenija Razvojna agencija Sora Občina Železniki Natura 2000

 

Z OBNOVO GOZDOV Jelovice želimo prispevati k boljšemu stanju gozda in s tem k večji odpornosti prostora na podnebne spremembe.

 

Projekt JeloviZA sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP.

Deli na socialna omrežja

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.