Zaposleni

Gašper Kleč, univ. dipl. geograf, direktor

Mandat na Razvojni agenciji Sora sem prevzel februarja 2020 in jo vidim kot ključnega generatorja razvoja na Škofjeloškem, skupaj v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in drugimi deležniki. Razvojna agencija pokriva vsebinsko zelo različna področja (podjetništvo, podeželje, turizem, okolje, rokodelstvo), ki se med seboj dopolnjujejo, povezujejo ter razvijajo s pomočjo različnih lokalnih, nacionalnih in evropskih sredstev. Na Škofjeloškem tako skozi različne razvojne projekte dvigamo kakovost življenja. Območje ponuja za ekipo Razvojne agencije Sora ogromno izzivov, za katere verjamem, da smo jim kos. V prostem času pa rad odkrivam skrite kotičke Gorenjske.

Barbara Gornik, dipl. zgodovinarka in mag. geografije

Na Razvojni agenciji Sora sem zaposlena kot svetovalka za regionalni razvoj in razvoj podeželja, in sicer v pisarni LAS loškega pogorja, ki pokriva načrtovanje in spodbujanje razvoja loškega pogorja. Zanimanje za vsebine, predvsem pa za zaposlitev, povezano z razvojem podeželja, je še dodatno spodbudil študij geografije. Pri delu v pisarni LAS me najbolj veselijo stik z ljudmi, ki aktivno delajo na podeželju, spoznavanje njihovih podjetniških in poklicnih poti ter možnost svetovanja in sodelovanja pri spremljanju ter načrtovanju razvoja. Druga področja mojega zanimanja so hortikultura, zeliščarstvo kot poslovna dejavnost in ekologija.

Darja Barič, univ. dipl. ekonomistka

V Razvojni agenciji Sora se ukvarjam z razvojem evropskih in regijskih projektov s področja varstva narave, okolja in energetike ter podjetništva. Izkušnje imam z izvajanjem transnacionalnih in čezmejnih evropskih projektov, kot so Interreg V-A Slovenija – Avstrija, Interreg V-B Območje Alp, Interreg V-B Centralna Evropa, in tudi projektov CLLD skupnosti v lokalnem okolju. Na ravni gorenjske regije koordiniram področje »Naravovarstvo in invazivke«, ki je del izvajanja regionalnega programa Gorenjske. Pri razvoju evropskih projektov se za namen učinkovitejše izvedbe projektov srečujem s potrebo po povezovanju različnih akterjev v regiji, kar mi prinese dodatni izziv in veselje ob nastalih rezultatih v regiji kot tudi širše v evropskem prostoru.

Dean Jug, dipl. ekonomist

Čeprav že več kot 30 let živim daleč od rojstnega kraja, sem po prepričanju še vedno Savin(j)čan. Zasebno in skozi pretekle zaposlitve sem prebrskal Slovenijo in sosednje doline. Stvari, ki me zanimajo, včasih raziščem v nulo, včasih pa jih prepustim toku časa, da se zgodijo v pravem trenutku. Z odnosi se ne obremenjujem, izneveril sem se vsem mladostnim prijateljem. V Razvojni agenciji Sora sem zadolžen za delovanje Turistično informacijskega centra Škofja Loka, kjer skrbim, da domačini in turisti ne ostanejo brez potrebnih informacij o Škofjeloškem.

Andreja Križnar, univ. dipl. geografinja in univ. dipl. sociologinja kulture

Na Razvojni agenciji Sora sem zaposlena kot vodja Turizma Škofja Loka, ki kot DMO, destinacijska management organizacija, deluje za celotno škofjeloško območje. Glavno poslanstvo organizacije je povezovanje in upravljanje razvojnih in trženjskih aktivnosti na področju turizma med vsemi akterji turistične ponudbe na Škofjeloškem, s ciljem povečanja prepoznavnosti in konkurenčnosti destinacije. Znotraj organizacije skrbim za uspešno poslovanje PE Turizem Škofja Loka, zlasti za pridobivanje finančnih sredstev in izvajanje letnega in večletnega programa dela. Pri delu mi je všeč dinamičnost, raznolikost, komunikacija z domačimi in tujimi obiskovalci ter sodelovanje s krovno turistično organizacijo (STO) in drugimi destinacijskimi organizacijami po Sloveniji, kar veliko pripomore k snovanju novih povezav in idej. Sicer pa z družino rada potujem in aktivno preživljam čas v naravi.

Jerneja Klemenčič Lotrič, mag. znanosti s področja komunikologije

V Razvojni agenciji Sora se ukvarjam z razvojem in izvajanjem projektov s področja razvoja podeželja in podjetništva. Na ravni gorenjske regije koordiniram delo Odbora za razvoj podeželja in vsebinsko pokrivam področje lokalne prehranske samooskrbe. Sem tudi usposobljena referentka točke SPOT, v okviru katere potencialnim in že delujočim poslovnim subjektom nudim podporo v obliki svetovanj in z izvajanjem e-postopkov registracij. Pod mojim okriljem deluje tudi informacijska točka Europe Direct Gorenjska, v okviru katere se z organizacijo različnih dogodkov povezanih z aktualnimi evropskimi temami,  spodbuja aktivno evropsko državljanstvo.

Kristina Miklavčič, univ. dipl. inž. agronomije

Kot svetovalka za regionalni razvoj in razvoj podeželja se že več kot 15 let ukvarjam z razvojem novih dejavnosti na podeželju, razvojem blagovne znamke Babica in Dedek in širjenjem ponudbe visoko kakovostnih izdelkov, s podporo pri promociji in trženju te ponudbe. Vsako leto organiziram tudi Teden podeželja na Loškem, zadnja leta pa se ukvarjam tudi s popisom in obeležitvijo starih hišnih imen v narečju na območju ter izvajanjem različnih projektov s področja tradicionalnih znanj, eko vrtnarjenja, blagovne znamke in kulinarike.

Kati Sekirnik, univ. dipl. etnologinja in kulturna antropologinja

Na Razvojni agenciji Sora sem zaposlena kot vodja Rokodelskega centra DUO Škofja Loka in koordinatorka sodobnega tekstilnega centra Kreativnice. Neskončen navdih za delo mi predstavlja bogata etnološka dediščina Škofjeloškega in sodobna ustvarjalnost posameznikov in posameznic, ki so vpeti v delo obeh centrov. V Rokodelskem centru DUO Škofja Loka v vseh letih delovanja gradimo močno skupnost mojstrov rokodelcev in mojstric rokodelk. Z vsemi vsebinami tako skupaj postavljamo naš Rokodelski center na mesto najbolj prepoznavnih, škofjeloško območje pa na vodilno mesto kreativnega turizma pri nas.

Špela Stanonik, mag. geografije

Na Razvojni agenciji sem zaposlena kot svetovalka za regionalni razvoj in razvoj podeželja. Vodim področje lokalne akcijske skupine (LAS) loškega pogorja, ki skrbi za skladen in trajnostni razvoj škofjeloškega podeželja. Že od študija dalje me zanimajo področja razvoja podeželja, turizma, okolja in narave. S temi področji se redno srečujem na delovnem mestu, z njimi pa sem povezana tudi izven delovnega mesta prek prostočasnih dejavnosti.

Jana Šifrar, organizatorka in menedžerka delovnih procesov

V Razvojni agenciji Sora pokrivam področje podjetništva. Do konca leta 2022 izvajam aktivnosti projekta SPOT svetovanje Gorenjska. Poleg osnovnega svetovanja se podjetniki in potencialni podjetniki lahko obrnejo name tudi za različne nasvete s področja državnih in lokalnih javnih razpisov. Podjetnikom in potencialnim podjetnikom svetujem na področjih, povezanih z organizacijo dogodkov. Organiziram dogodke in izmenjave dobrih praks uspešnih podjetij ter pomagam pri navezavi novih poslovnih stikov. V prostem času se rada ukvarjam s športom. Veliko hodim v hribe, v zimskem času tudi drsam.

Bernarda Žveglič, Diplomirana organizatorka turizma

Na Razvojni agenciji Sora sem zaposlena na oddelku Turizem Škofja Loka, kjer skrbim za družbena omrežja, digitalni marketing, povezovanje vseh ponudnikov in partnerjev ter izvedbo projektov, ki se izvajajo z namenom razvoja regije v vse pomembnejšo turistično destinacijo. Rada imam aktivnosti v naravi in ljubim potovanja, a ob vsakem povratku se zavem, da je doma res najlepše. Spoštujem drugačnost in cenim prijateljstvo. Največ mi pomeni družina. Humor pa je zame sol življenja; brez njega bi bil svet ena sama puščava.

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.