Župana sta se srečala na pol poti s kolesom

13. oktobra 2023

Občina Škofja Loka je uradno odprla kolesarsko povezavo Škofja Loka-Virmaše. Osnovni namen projekta je bil urediti varne kolesarske povezave na trasi, ki povezujejo središče regionalnega oz. lokalnega pomena s svojim zaledjem ter jih s tem narediti bolj privlačne in uporabne. Projekt je bil vključen v Drugi dogovor za razvoj regij; Občina je zanj prejela sredstva s strani RS in EU.

Dogodek odprtja kolesarske povezave je za Občino organizirala Razvojna agencija Sora.Občina Škofja Loka si je v Strategiji razvoja 25+ za prvo prednostno os postavila Trajnostno mobilno in prometno dostopno Loko, s katero v ospredje postavlja pešce in kolesarje ter večjo uporabo javnih prevoznih sredstev. Kolo je na krajše razdalje najbolj ekonomičen način mobilnosti, hkrati pa z izbiro tega načina potovanja posameznik pozitivno prispeva k svojemu telesnemu in mentalnemu zdravju ter čistejšemu okolju za vse. 

Za izboljšanje pogojev za kolesarjenje Občina Škofja Loka s projektom Kolesarska povezava Škofja Loka-Virmaše gradi boljšo infrastrukturo za kolesarje, z označitvijo Loškega kolesarskega omrežja skrbi, da se na njej lažje orientiramo, z nadgradnjo sistema izposoje koles eKOLOka pa omogoča, da si vsak lahko privošči kolo za uporabo. 

V petek, 13. 10. 2023, je Občina Škofja Loka tudi uradno odprla kolesarsko povezavo Škofja Loka-Virmaše. Župana občine Škofja Loka in Mestne občine Kranj sta vsak iz svojega mesta kolesarila v smeri druge občine in se srečala na meji med občinama na Sorškem polju (Sv.Duh). Oba župana sta namreč kolesarja in se trudita ne samo z besedo ampak tudi z zgledom občane in občanke spodbuditi k bolj pogostem pedaliranju. Med udeleženci so bili predstavniki ministrstev, občin, razvojnih agencij, projektantskih in gradbenih podjetij ter ostali deležniki, ki delujejo na področju kolesarstva. 

 

Župan občine Škofja Loka Tine Radinja je ob tej priložnosti povedal, da je ključno za spodbujanje kolesarjenja, da je kolesarska infrastruktura varna in kot taka že promotorka kolesarjenja. Današnje odprtje je začetek povezav v mestu in med vsemi sosednjimi občinami, kot si jih naše občanke in občani zaslužijo.   

Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je pritrdil, da je nova kolesarska povezava v sosednji Škofji Loki odlična novica tudi za Kranj. Obe občini sta namreč del sistema Gorenjska Bike, kar pomeni, da si je mogoče kolo izposoditi v eni in ga vrniti v drugi občini. V Kranju beležijo znatno rast uporabe sistema KRsKOLESOM, samo v septembru so našteli 10.000 izposoj. Pridobitve, kot je nova kolesarska povezava Škofja Loka-Virmaše pa bo še dodatno prispevala k tej rasti in trajnosti mobilnosti. Tadej Žaucer, Vodja sektorja za prometno politiko Direktorata za prometno politiko na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo je izpostavil Škofjo Loko kot vzorčen primer mesta, kjer je multimodalnost, predvsem med kolesom in vlakom logična izbira in tudi deluje. Občina je namreč poskrbela za urejeno kolesarsko povezavo do železniške postaje, ki je od mesta preveč oddaljena za dostop peš, urejena pa je tudi kolesarnica na železniški postaji, ki je pogosto polna. Poskrbeti bo treba še za varovano kolesarnico, kjer bodo varna tudi dražja in električna kolesa.

Na MOPE si prizadevajo, da se železniške postaje ne bi več obravnavale le kot železniška infrastruktura, ampak tudi kot vitalen del mesta, z dobrimi dostopi in kakovostnim javnim prostorom ter odličnimi pogoji za vse vrste večmodalnosti, tako med različnimi oblikami javnega potniškega prometa kot med kolesom, hojo in javnim potniškim prometom.Udobne kolesarske povezave so še posebej pomembne za varno dnevno mobilnost ranljivih skupin. To so lahko gibalno ovirani, starejši, družine z majhnimi otroki. Zanje je pomembno, da so kolesarske povezave široke, položne, tekoče, pregledne, s čim manj križanji in uvozi. Samo s tako infrastrukturo vse ljudi, ne glede na njihovo stanje ali življenjsko obdobje, res povabimo h kolesarjenju.

Vse občine bi želeli še spodbuditi, naj tesno sodelujejo med seboj, z regionalnimi agencijami in z Direkcijo RS za infrastrukturo pri načrtovanju regionalnih povezav. Kolesarjev občinske meje ne zanimajo. V resnici običajno niti ne vedo, kje so meje občin – opazijo jih le, kadar občine ne sodelujejo. Zato je vsaka dobra zgodba na regionalni ravni, med občinami, tako dragocena. 

Gašper Kleč, direktor Razvojne agencije Sora, je pozdravil odprtost obeh županov do projektov na področju kolesarstva, sodelovanje med občinama in razvojnimi agencijami ter povezovanje dveh največjih gospodarskih centrov na Gorenjskem. Izpostavil je sodelovanje Občine Škofja Loka pri projektu Trata 2.1, ki spodbuja trajnostne prihode na delo v Industrijski coni Trata. Podjetja oz. veliki zaposlovalci so največji generatorji prometa in kot taki lahko tudi največji promotorji sprememb potovalnih navad. Zato je pomembno, da se spodbujanja kolesarjenja za vsakodnevno mobilnost lotimo tudi iz te smeri.  

Franja Gabrovšek Schmidt, v. d. direktorja Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj, je povedala, da si na Gorenjskem prizadevajo za vzpostavitev trajnostne mobilnosti in celosten razvoj kolesarstva na regionalni ravni. Za vzpostavitev varnih in dobrih kolesarskih povezav, namenjenih tako za dnevno kot tudi turistično mobilnost, pa so potrebna tudi znatna razvojna sredstva. Eden od virov je Dogovor za razvoj gorenjske regije, v okviru katerega je bila sofinancirana tudi kolesarska povezava Škofja Loka-Virmaše. 

 

 

Občina Škofja Loka spodbuja trajnostno mobilnost, zato so vse udeležence in udeleženke povabili, da na dogodek pridejo s kolesom – s svojim ali s kolesom iz sistema izposoje eKOLOka v Škofji Loki oz. KRsKOLESOM v Kranju.

Da bi bil sistem izposoje še boljši in prijaznejši za uporabnika, Občina Škofja Loka izvaja anketo o uporabniški izkušnji z sistemom, ki jo lahko izpolnite na povezavi https://forms.gle/RRdfCmxVqDuajBm28. Tako lahko s svojim mnenjem in z idejami prispevate k boljšim pogojem za kolesarjenje za vse.

S kolesom se v Loki daleč pride.

Dogodek »Odprtje kolesarske povezave Škofja Loka – Virmaše« je organiziran v sklopu projekta Kolesarska povezava Škofja Loka – Virmaše, ki je zajemal izgradnjo trase do Železniške postaje. Projekt delno sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija preko Evropskega sklada za regionalni razvoj in delno Občina Škofja Loka.

 

 

Zapisala: Katarina Sladoljev

Deli na socialna omrežja

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.