PROJEKT: od 01. 03. 2019 do 15. 01. 2021

E-nostavno na kolo

Večina območij vključenih v projekt sodelovanja E-nostavno na kolo že razpolaga z različnimi kolesarskimi potmi, ki pa so velikokrat omejene na občinske meje. Poudarek je običajno na izgradnji infrastrukture in označevanju. Število turistov kolesarjev se iz leta v leto povečuje, vendar trenutna ponudba ne zadovoljuje njihovih potreb oziroma potenciali za razvoj kolesarskega turizma še niso izkoriščeni. S projektom Gorenjsko kolesarsko omrežje se kolesarska infrastruktura sicer že povezuje preko občinskih pa tudi regijskih mej, saj prestopa meje statistične regije Gorenjske, vendar še vedno primanjkuje podporne infrastrukture, opreme in vsebin. Operacija E-nostavno na kolo tako prepoznava potenciale na tem področju in preko investicij v podporno infrastrukturo/opremo na že vzpostavljenih kolesarskih poteh ter dodajanjem vsebin spodbuja kolesarstvo kot obliko trajnostne mobilnosti in poslovnih priložnosti. Operacija tako med drugim predstavlja nadgradnjo turističnih produktov kot je »Gorenjsko kolesarsko omrežje«.

Večina območij vključenih v projekt sodelovanja E-nostavno na kolo že razpolaga z različnimi kolesarskimi potmi, ki pa so velikokrat omejene na občinske meje. Poudarek je običajno na izgradnji infrastrukture in označevanju. Število turistov kolesarjev se iz leta v leto povečuje, vendar trenutna ponudba ne zadovoljuje njihovih potreb oziroma potenciali za razvoj kolesarskega turizma še niso izkoriščeni. S projektom Gorenjsko kolesarsko omrežje se kolesarska infrastruktura sicer že povezuje preko občinskih pa tudi regijskih mej, saj prestopa meje statistične regije Gorenjske, vendar še vedno primanjkuje podporne infrastrukture, opreme in vsebin.

Operacija E-nostavno na kolo tako prepoznava potenciale na tem področju in preko investicij v podporno infrastrukturo/opremo na že vzpostavljenih kolesarskih poteh ter dodajanjem vsebin spodbuja kolesarstvo kot obliko trajnostne mobilnosti in poslovnih priložnosti.

Operacija tako med drugim predstavlja nadgradnjo turističnih produktov kot je »Gorenjsko kolesarsko omrežje«.

"
V sklopu projekta E-nostavno na kolo smo kupili in postavili kolesarsko opremo (kolesarska stojala, servisni stebrički, …), ki je izboljšala kolesarsko ponudbo območja, ter 14 električnih koles.
"
Glavni namen operacije:

ozaveščati javnost o pomenu trajnostne mobilnosti in le-to spodbujati. Spodbujati in razvijati trajnostni turizem, izboljšati možnosti za razvoj podjetništva in turizma na podeželju. Zagotoviti boljšo opremljenost območja s kolesarsko opremo in razvoj novih turističnih proizvodov.

Finančna podpora operacije:

Vrednost projekta za območje LAS loškega pogorja: 121.224,86 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD za območje LAS loškega pogorja: 86.872,17 EUR

Rezultati operacije (2020-2023):

Vzpostavljeno partnerstvo med vključenimi LASi ter povezovanje in sodelovanje med deležniki in drugimi ciljnimi skupinami iz območij 5 LAS (na območju Gorenjskega kolesarskega omrežja).

– Kupljena in nameščena kolesarska oprema.

– Koncept standardizacije »kolesarjem prijazni ponudnik«.

– Usposobljeni ponudniki/bolj prilagojena ponudba kolesarjem.

– Film o območju LAS loškega pogorja kot kolesarski turistični destinaciji.

– Informacijska tabla s predstavitvijo območja v Žireh.

– Ponatis zemljevida Gorenjskega kolesarskega omrežja.

– Dogodki za spodbujanje kolesarstva med različnimi ciljnimi skupinami in promocijski materiali.

– Raziskava o razvoju uporabe kolesa kot prevoznega sredstva in izvedba potujoče razstave.

– Priročnik za ponudnike gostinskih storitev s predstavitvijo dobrih praks in konceptom standardizacije »kolesarjem prijazen ponudnik«.

Kontaktne osebe in delovni čas:

Špela Stanonik, info@las-pogorje.si, 04 51 20 131

Sodelujoče organizacije v projektu:

Razvojna agencija Sora, Občina Škofja Loka, Občina Gorenja vas – Poljane, Občina Žiri, Osnovna šola Jela Janežiča

Partnerji:

Deli projekt na socialna omrežja

Vsi projekti

Aktualne razvojne vsebine

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.