PROJEKT: od 01. 03. 2021 do 31. 05. 2023

Interaktivno in sodobno

Dolgoročni cilj operacije je obogatiti turistično ponudbo škofjeloškega podeželja s poudarkom na skupni zgodovini, kulturni dediščini in tradicionalnih znanjih. Z vključitvijo lokalnih prebivalcev v aktivne oglede naših ustanov, poskrbeti za ohranjanje in prenašanje dediščine – znanj in praks – na mlajše rodove. S povečano promocijo doseči boljši obisk v muzejih ter z razširitvijo zbirk na druge lokacije vplivati na večjo prepoznavnost naših podeželskih muzejev v širšem območju

Dolgoročni cilj operacije je obogatiti turistično ponudbo škofjeloškega podeželja s poudarkom na skupni zgodovini, kulturni dediščini in tradicionalnih znanjih. Z vključitvijo lokalnih prebivalcev v aktivne oglede naših ustanov, poskrbeti za ohranjanje in prenašanje dediščine – znanj in praks – na mlajše rodove. S povečano promocijo doseči boljši obisk v muzejih ter z razširitvijo zbirk na druge lokacije vplivati na  večjo prepoznavnost naših podeželskih muzejev v širšem območju.

Z obogatitvijo in nadgradnjo obstoječih programov muzejev želimo izboljšati turistično ponudbo na Škofjeloškem in jo prilagoditi ciljnim skupinam.  V Muzeju Železniki in Muzeju Žiri vzpostaviti novi stalni zbirki, ki bosta atraktivni za področje turizma in kulture, ju predstaviti z uporabo digitalne tehnologije (dotikalni ekran, virtualne zbirke, multimedijski portal Muzejskega društva Žiri) in s skupno promocijo in trženjem obstoječih in dopolnjenih programov (kataloga obeh muzejskih zbirk, razglednice, skupna promocija in trženje preko facebooka, spletnih strani, lokalnih medijev) povečati dostopnost muzejskih vsebin širši javnosti.

V fazi 1, ki  traja od 1. 6. 2021 do 20. 9. 2022 in v fazi 2 traja od 21. 6. 2022 do 30. 11. 2022 se bodo odvile aktivnosti:

"
Dolgoročni cilj operacije je obogatiti turistično ponudbo škofjeloškega podeželja s poudarkom na skupni zgodovini, kulturni dediščini in tradicionalnih znanjih.
"
Glavni namen operacije:

Varstvo kulturne dediščine in njena predstavitev širši publiki je stalna skrb muzejev in kulturnih centrov na Škofjeloškem. S strokovnega vidika so te ustanove visoko kvalitetne in prizadevne, imajo dolgo tradicijo delovanja. Vedno znova pa ugotavljamo, da se kot šibka točka pojavlja skromna sposobnost trženja in promocije njihove bogate ponudbe. Želeli bi si več obiskovalcev, več zanimanja za kulturno dediščino in večjo odmevnost prireditev oziroma celotne ponudbe.

Partnerji projekta “Interaktivno in sodobno” smo se že v preteklih letih neposredno ali posredno povezovali preko CLLD projektov (Kjer domujejo zgodbe, Impresije Škofjeloškega) z namenom vzpostavitve povezanega sistema trženja. Začeto nalogo želimo nadaljevati na način, da bi z uporabo sodobnih medijev še povečali svojo prisotnost oziroma pojavljanje v svetovnem spletu ter ponudbo muzejev dopolnili  z digitalnimi produkti.

 

Rezultati:
  • Nadgrajena ponudba Muzeja Železniki in Muzeja Žiri, obogatena s sodobnimi in interaktivnimi vsebinami;
  • Povečana prepoznavnost Muzeja Železniki in Muzeja Žiri v širši javnosti, popularizacija dediščine, povečano zanimanje za obisk lokalnih muzejev;
  • Povečana dostopnost muzejskih vsebin (virtualne zbirke, multimedijski spletni portal) in Doseganje večjega števila uporabnikov iz različnih ciljnih skupin (povečan obisk muzejev);
  • Dokumentiranje in ohranjanje dediščine.
Finančna podpora operacije:

Vrednost celotnega projekta: 97.663,31 €

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 71.241,88 €

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Razvojna agencija Sora d.o.o.

Kontaktne osebe in delovni čas:
Sodelujoče organizacije v projektu:
  • Javni zavod Ratitovec,
  • Občina Žiri,
  • Muzejsko društvo Žiri,
  • Razvojna agencija Sora d.o.o.,
  • LAS loškega pogorja.

Aktualno na projektu

Partnerji:

Deli projekt na socialna omrežja

Vsi projekti

Aktualne razvojne vsebine

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.