PROJEKT: od 01. 03. 2019 do 31. 12. 2020

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije slovenske turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2020.

Javni razpis je namenjen sofinanciranju aktivnosti promocije slovenske turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2020 za učinkovitejši nastop na domačem in drugih prednostnih tujih trgih.

Slovenska turistična organizacija želi s sofinanciranjem podpreti promocijske aktivnosti 35 vodilnih destinacij, opredeljenih v Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, v skupni vrednosti 1.200.000 evrov. Med vodilne destinacije je skupaj z Idrijo vključena tudi Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino. Delež sofinanciranja vseh vodilnih destinacij je enoten in znaša 70 odstotkov vseh upravičenih stroškov. Vir sredstev financiranja projektov je v celoti iz prejetih namenskih sredstev turistične takse.

"
Prijava Škofje Loke s Poljansko in Selško dolino je bila zasnovana kot splošna promocija zaokroženega območja, s poudarkom na digitalni promociji na ključnih tujih trgih (Avstrija, Italija) ter na domačem trgu. Oblikovali smo dve digitalni kampanji, ki oglašujeta dva nosilna produkta »outdoor« in »mesta & kultura«.
"
Glavni namen operacije:

Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije kot splošne promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva.

Finančna podpora operacije:

1.200.000 evrov. Delež sofinanciranja vseh vodilnih destinacij je enoten in znaša 70 odstotkov vseh upravičenih stroškov. Vir sredstev financiranja projektov je v celoti iz prejetih namenskih sredstev turistične takse. Sredstva financiranja morajo biti namensko porabljena zgolj z namenom izvedbe promocijskih aktivnosti v letu 2020.

Rezultati operacije (2020-2023):
  • Izboljšanje in krepitev sodobne digitalne promocije slovenskega turizma na tujih trgih in nove turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij;
  • intenziviranje podpornih aktivnosti promocije za predstavitev in prepoznavnost novih in obstoječih produktov turističnih vodilnih destinacij na tujih trgih;
  • usmerjena promocija ponudbe turističnih vodilnih destinacij za posamezne nosilne turistične produkte po posamičnih makro destinacijah, s ciljem poenotene promocijske komunikacije nosilcev produktov na tujih trgih pod blagovno znamko I feel Slovenia;
  • osredotočenost na ciljne produktne segmente, ciljne skupine zahtevnejših, t. i. high value turistov, in prednostne tuje trge;
  • nadaljnja krepitev zadovoljstva turistov in prizadevanja za njihov ponovni obisk;
  • pospeševanje prihodov turistov izven glavne sezone.
Kontaktne osebe in delovni čas:

Andreja Križnar, 04 517 06 02, andreja.kriznar@visitskofjaloka.si

Sodelujoče organizacije v projektu:
  • Zavod za turizem Idrija
  • Razvojna agencija Sora d.o.o.

Partnerji:

Deli projekt na socialna omrežja

Vsi projekti

Aktualne razvojne vsebine

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.