PROJEKT: od 01. 01. 2018 do 30. 04. 2020

Odprta vrata kmetij

Spodbujanje pridelave in porabe senenega mleka in izdelkov iz senenega mleka ter jagodičevja, sadja in sadnih izdelkov prek vzorčnih izkustvenih kmetij je pristop, ki smo ga v okviru projekta sodelovanja Odprta vrata kmetij izvajali na Gorenjskem, Idrijsko-Cerkljanskem in v Osrednjeslovenski regiji.

V želji večanja dodane vrednosti posameznim kmetijskim proizvodom smo v sklopu projekta oblikovali dve ključni skupini izdelkov: seneno mleko in izdelki iz senenega mleka ter jagodičevje, sadje in sadni izdelki.

Projekt celovito zajema dva vidika večanja dodane vrednosti kmetijam: dvig kakovosti in s tem dodane vrednosti obstoječe proizvodnje ter uvajanje novih dejavnosti z večjo dodano vrednostjo. Z vstopom novih proizvodov na trg, kot so seneno mleko in izdelki iz senenega mleka, ki predstavljajo za slovenski trg noviteto, je izrednega pomena tudi vzgoja potrošnika in ozaveščanje, ki se odvija skozi konkretno izkušnjo na kmetijah.

Aktivnosti:

 • oblikovanje programov izkustvenega učenja in mentorstva za različne ciljne skupine za pridelavo senenega mleka, sadja in jagodičevja ter sadnih in mlečnih izdelkov,
 • izmenjava izkušenj, znanj in dobrih praks ter vzpostavitev povezav na območju sodelujočih LAS,
 • pilotna izvedba razvitih programov in evalvacija,
 • spodbujanje partnerskega sodelovanja med vsemi deležniki v verigi naročanja lokalne hrane,
 • promocija novih trajnostnih praks in dosežkov projekta.
 • Večja vključenost oseb z motnjami v duševnem razvoju v lokalno okolje skozi ureditev in delo na grajskem vrtu Loškega gradu.

S povezovanjem LAS območij sta se ustvarila bazen znanja in bazen ponudbe ter s tem možnosti povezovanja znotraj posamezne skupine izdelkov tako na področju spodbujanja pridelave oz. predelave kot tudi trženja.

"
Škofjeloško območje je bogatejše za dve izkustveni kmetiji. Ekološka kmetija Pr' Demšari iz Martinj Vrha ter Drevesnica Zakotnik iz Dorfarjev skozi izvajanje programov prenosa znanja in izkušenj sušenja sena, vzpostavitve nasadov jagodičevja in sadovnjakov, odpirata svoja vrata splošni in strokovni javnosti.
"
Glavni namen operacije:

Kmetije, ki so primer dobre prakse pridelave oziroma predelave na področju senenega mleka, sadja in jagodičevja so na svojih kmetijah razvile programe izkustvenega učenja, ki so namenjeni ozaveščanju širše javnosti, in programe mentorstva, ki so namenjeni praktičnemu izobraževanju tistih, ki se želijo s konkretno dejavnostjo tudi ukvarjati. 

Na Škofjeloškem sta svoja vrata odprli Ekološka kmetija Pr’ Demšari iz Martinj Vrha in Drevesnica Zakotnik iz Dorfarjev. Posebnost Ekološke kmetije Pr’ Demšari predstavljajo njene inovativne tehnološke rešitve, ki se uporabljajo pri sušenju sena za pridelavo senenega mleka. V okviru programov na Ekološki kmetiji Pr’ Demšari se predstavijo sodobne tehnologije sušenja sena, sodobni sistemi prevetrovanja, uporaba termo- in videokamer, sodobni EC ventilatorji, daljinsko krmiljenje, avtomatika krmljenja. Udeleženci programov so vključeni v posamezne preizkuse, kjer preverijo svoj občutek za različne vlažnosti krme, pretoke zraka, temperature.

Velik potencial, ki izvira iz naravnih danosti lokalnega okolja, tradicije in znanja, je tudi pridelava in predelava sadja, predvsem pa jagodičevja. V sadovnjaku Drevesnice Zakotnik je pester izbor sort, od starih, avtohtonih do novejših, odpornejših sort jabolk, ter v nasadih jagodičevja pester izbor žlahtnih sort jagod. V Drevesnici Zakotnik so programi namenjeni vzpostavitvi sadovnjakov in nasadov jagodičevja. Programi vzpostavitve sadovnjakov vključujejo ogled intenzivnega in ekstenzivnega sadovnjaka, predstavitev avtohtonih in odpornejših sort, predstavitev sajenja, oskrbe po sajenju, določitev optimalnega roka obiranja jabolk, kako narediti škrobni test, izmeriti sladkor v plodu in trdoto. Programi jagodičevja pa vključujejo ogled nasada jagod, seznanitev s predposevki, kolobarjem, pripravo zemljišča in grebenov, sajenjem jagod, vlogo tunelov pri gojenju jagod, namakanjem, najpogostejšimi boleznimi in škodljivci.

Razviti programi so odlična priložnost za pridobitev znanja in izkušenj s področja sadovnjakov, jagodičevja, sušenja sena, pridelave senenega mleka ter senenih in sadnih izdelkov.

Večja vključenost oseb z motnjami v duševnem razvoju v lokalno okolje skozi ureditev in delo na grajskem vrtu Loškega gradu.

Finančna podpora operacije:

Sofinanciranje projekta s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020.

Vrednost celotnega projekta: 284.154,85 EUR

Vrednost projekta LAS loškega pogorja: 94.134,52 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD za LAS loškega pogorja: 73.389,57 EUR

Rezultati operacije:
 • vzpostavljeni dve vzorčni izkustveni kmetiji,
 • oblikovani programi izkustvenega učenja za različne ciljne skupine,
 • oblikovani programi mentorstva,
 • vključitev izkustvenih kmetij v vertikalni verigi na območju partnerskih LAS,
 • vzpostavljena baza potencialnih ponudnikov senenega mleka in izdelkov iz senenega mleka ter baza ponudnikov sadja in izdelkov iz sadja,
 • vzpostavljeno sodelovanje in prenos dobrih praks med vključenimi LAS-i,
 • vzpostavljena mreža vzorčnih izkustvenih kmetij z uspešnimi lokalnimi praksami pridelave in predelave,
 • oblikovani programi spodbujanja lokalne potrošnje skozi doživetja na vzorčnih izkustvenih kmetijah.
Uradna projektna dokumentacija:

film Sadna veriga, film Senena veriga, zloženka Sadna veriga (.pdf), zloženka Senena veriga (.pdf).

 

 

Kontaktne osebe in delovni čas:

Jerneja Klemenčič Lotrič
jerneja.lotric@ra-sora.si,
04 50 60 222

Sodelujoče organizacije v projektu:
 • LAS loškega pogorja
 • LAS s CILjem
 • LAS Gorenjska košarica
 • LAS Srce Slovenije

V okviru LAS loškega pogorja so v projektu sodelovali Razvojna agencija Sora d.o.o., Ekološka kmetija Pr’ Demšari in Drevesnica Zakotnik.

Partnerji:

Deli projekt na socialna omrežja

Vsi projekti

Aktualne razvojne vsebine

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.