PROJEKT: od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023

Stara hišna imena – obraz dediščine naših krajev

S popisom starih hišnih imen ohranjamo nesnovno kulturno dediščino slovenskega podeželja, ohranjamo domača narečja ter oživljamo uporabo starih hišnih imen na Škofjeloškem.

Hišna imena so odraz zgodovine določenega kraja, z njimi se ohranja narečni govor, žal pa hišna imena z novimi lastniki in podiranjem starih stavb tonejo v pozabo, čeprav se določene domačije prepoznavajo zgolj po hišnem imenu, ne po priimku lastnika. Gre za ohranjanje kulturno-etnološke in jezikovne dediščine na podeželju, raziskavo nastanka imena domačije in njeno pojavljanje v preteklosti (izpis hišnih imen v župnijskih knjigah in franciscejskih katastrih), razlago imena (sodelovanje z lokalnimi društvi, krajevnimi skupnostmi, osnovnimi šolami), uporabo hišnih imen v narečju (delovna srečanja z zainteresiranimi lastniki hiš, poznavalci ljudskega izročila) ter strokovni popis hišnih imen (navedba imen v zgodovinskih arhivih, narečna oblika, pridevniška oblika, uporaba naglasnega znamenja, poknjižena oblika – Inštitut za slovenski jezik).

Z namenom ohranjanja in uporabe hišnega imena se izdelajo brošure s predstavitvijo imen hiš in z njimi povezane zgodbe po posameznih vaseh ter označevalne tablice za posamezne domačije. Zbrana hišna imena se vpišejo tudi v spletni leksikon (www.hisnaimena.si). Z oživljanjem uporabe hišnih imen na Škofjeloškem bomo tako podeželsko prebivalstvo kot tudi prebivalce urbanih območij spodbudili k sodelovanju ter prispevali h krepitvi lokalne identitete.

"
Ohranjanje hišnih imen, oživljanje njihove uporabe ter krepitev identitete lokalnega prebivalstva.
"

Hišna imena v krajevni skupnosti Stara Loka – Podlubnik (.pdf)

Hišna imena v vaseh Dobravšce, Dolenja Dobrava, Gorenja Dobrava, Gorenja vas in Todraž (.pdf)

Hišna imena na Češnjici, v Dašnici, Na Kresu, na Otokih, Škovinah, na Trnju, v Ojstrem Vrhu in Smolevi v občini Železniki (.pdf)

Hišna imena v vaseh Draga, Gosteče, Hosta, Pungert, Puštal, Sv. Duh in Virmaše v občini Škofja Loka (.pdf)

Hišna imena v vaseh Bačne, Brebovnica, Bukov Vrh, Dobje, Dolge Njive, Goli Vrh, Hotovlja, Kremenik, Lučine, Poljane, Predmost, Prelesje, Smoldno, Srednja vas – Poljane, Vinharje, Zadobje in Žabja vas v občini Gorenja vas – Poljane (.pdf)

Hišna imena na Jesenovcu, Na plavžu, Racovniku,na Škovinah ter v Martinj Vrhu, Podlonku in na Prtovču v občini Železniki (.pdf)

Hišna imena v vaseh Četena Ravan, Delnice, Dolenje Brdo, Dolenja Ravan, Dolenja Žetina, Gorenje Brdo, Gorenja Ravan, Gorenja Žetina, Hlavče Njive, Jarčje Brdo, Jazbine, Krivo Brdo, Lom nad Volčo, Lovsko Brdo, Malenski Vrh, Mlaka nad Lušo, Podobeno, Podvrh, Volča, Zakobiljek in Zapreval v občini Gorenja vas – Poljane (.pdf)

Hišna imena v vaseh Bukovica – Bukovščica

Aktualno na projektu

Srečanja s krajani prestavljena in začetek zbiranja podatkov za letošnji popis Novica

Srečanja s krajani prestavljena in začetek zbiranja podatkov za letošnji popis

Omejitve in ukrepi za preprečevanje širjenja corona virusa so nam preprečili izvedbo skupnih srečanj z vsemi krajani na območju popisa hišnih imen v letu 2020.

Nadaljujemo z lani prekinjenim popisom hišnih imen Novica

Nadaljujemo z lani prekinjenim popisom hišnih imen

Ob nadaljevanju ugodnega trenda glede števila okuženih s korona virusom pričakujemo, da bomo konec maja oz. v juniju organizirali srečanja krajanov iz območij popisa v lanskem letu.

Partnerji:

Deli projekt na socialna omrežja

Vsi projekti

Aktualne razvojne vsebine

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.