PROJEKT: od 01. 02. 2021 do 30. 04. 2023

Jem lokalno, jem boljše

Projekt je usmerjen v problematiko povečanja števila lokalnih obrokov v javnih ustanovah. Z oblikovanjem poslovnih modelov kratkih prehransko oskrbovalnih verig in akcijskega načrta za implementacijo poslovnih modelov v lokalno okolje, bomo nadgradili obstoječe prakse oziroma razvili nove prakse oskrbovanja javnih ustanov z lokalno hrano.

"
Velik poudarek bo tudi na izkustvenem učenju posameznih deležnikov kratkih prehranskih verig ter na ozaveščanju posameznih ciljnih skupin.
"

Razviti poslovni modeli kratkih prehransko oskrbovalnih verig bodo vključevali vse ključne deležnike, ki na različnih segmentih prehranske verige prispevajo k spodbujanju in povečanju lokalne pridelave in potrošnje lokalne hrane v lokalnem okolju. Za javne ustanove razviti poslovni modeli bodo predvideli določene spremembe v ustaljenih postopkih, predvsem pri pripravi razpisnih dokumentacij javnih naročil in komunikaciji z lokalnimi ponudniki. Na drugi strani so lokalni ponudniki, ki imajo različne interese glede sodelovanja z javnimi ustanovami. Z razvojem poslovnih modelov, akcijskega načrta, vzorčne razpisne dokumentacije javnega naročila za prehrano in priporočil za poenotenje obrokov v javnih ustanovah bomo pripravili temelje za poenotenje postopkov in komunikacije med lokalnimi ponudniki in javnimi ustanovami. Z namenom zagotoviti večjo in pestrejšo ponudbo lokalne hrane, ki bo usklajena s povpraševanjem javnih ustanov, bodo organizirana številna izobraževanja, svetovanja, ogledi dobrih praks pridelave in predelave lokalnih živil. Velik poudarek bo tudi na izkustvenem učenju posameznih deležnikov kratkih prehranskih verig ter na ozaveščanju posameznih ciljnih skupin.

 

Aktivnosti

Faza 1:

 1. Analiza stanja in potencialov lokalne prehranske samooskrbe območja
 2. Razvoj modelov sodelovanja med javnimi ustanovami in lokalnimi ponudniki po načelu kratkih prehransko oskrbovalnih verig
 3. Povečanje lokalnega prehranskega trga – animiranje in izobraževanje lokalnih pridelovalcev in predelovalcev
 4. Oblikovanje vzorčnih lokalnih obrokov za javne ustanove
 5. Ozaveščanje širše javnosti o različnih vidik lokalne pridelave in uživanja lokalne hrane
 6. Promocija projekta in lokalne hrane
 7. Nakup premične računalniške opreme za izvedbo projektnih aktivnosti
 8. Koordinacija in vodenje projekta

 

Faza 2:

 1. Akcijski načrt za implementacijo razvitih poslovnih modelov kratkih prehransko oskrbovalnih verig s praktičnimi primeri
 2. Zaveza županov škofjeloškega območja k spodbujanju uvajanja lokalne hrane v obroke javnih ustanov
 3. Priprava predlogov različnih spodbud lokalnih skupnosti – občin in države za spodbujanje uvajanja lokalne hrane v obroke javnih ustanov
 4. Povečanje lokalnega prehranskega trga – animiranje in izobraževanje lokalnih pridelovalcev in predelovalcev
 5. Ozaveščanje o različnih vidikih lokalne pridelave in uživanja lokalne hrane
 6. Promocija projekta in lokalne hrane
 7. Koordinacija in vodenje projekta

Dolgoročni cilji:

Kratkoročni oziroma operativni cilji:

 

Rezultati:

Glavni namen operacije:

Projekt je usmerjen v problematiko povečanja števila lokalnih obrokov v javnih ustanovah. Z oblikovanjem poslovnih modelov kratkih prehransko oskrbovalnih verig in akcijskega načrta za implementacijo poslovnih modelov v lokalno okolje, bomo nadgradili obstoječe prakse oziroma razvili nove prakse oskrbovanja javnih ustanov z lokalno hrano.

Finančna podpora operacije:

Vrednost sofinanciranja: 156.777,43 € (upravičena vrednost)

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 133.260,82 €

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Razvojna agencija Sora d.o.o.

Rezultati operacije:
 • razvita metoda dobavljanja lokalne hrane v javne ustanove z navodili za implementacijo v lokalno okolje,
 • dvig ozaveščenosti in usposobljenosti ciljnih skupin za povečanje lokalne prehranske samooskrbe.
Filmi:

Kontakti:

Aktualno na projektu

Partnerji:

Deli projekt na socialna omrežja

Vsi projekti

Aktualne razvojne vsebine

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.